SOIL22

Boerstra Engineering – SOIL22 – Oerol Terschelling 2023

Boerstra Engineering is betrokken bij het welzijn van onze bodem. De bodem als een mengsel van organisch materiaal, mineralen, gassen, vloeistoffen en organismen die samen het leven in stand houden.
Door hoop en vertrouwen weer hoog op de agenda te plaatsen, zijn er out of the box gecreƫerde methodes ontwikkeld om wie en wat we zijn te evalueren en onderhevig te maken aan nieuwe exploraties: alles met het oog op een beter bestaan en met de blik gericht op een toekomst die alle verwachtingen zal overstijgen.

Boerstra Engineering is involved in the well-being of our soil. The soil as a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids and organisms that together sustain life.
By putting hope and trust high on the agenda again, out-of-the-box methods have been developed to evaluate who and what we are and make them subject to new explorations: all with a view to a better existence and with a focus on to a future that will exceed all expectations.

Boerstra Engineering – SOIL22 – Open Stal Oldeberkoop

Boerstra Engineering is betrokken bij het welzijn van onze bodem. De bodem als een mengsel van organisch materiaal, mineralen, gassen, vloeistoffen en organismen die samen het leven in stand houden.
Door hoop en vertrouwen weer hoog op de agenda te plaatsen, zijn er out of the box gecreƫerde methodes ontwikkeld om wie en wat we zijn te evalueren en onderhevig te maken aan nieuwe exploraties: alles met het oog op een beter bestaan en met de blik gericht op een toekomst die alle verwachtingen zal overstijgen. SOIL22 tijdens Open Stal Oldeberkoop is een eerste verkenning.

Boerstra Engineering is involved in the well-being of our soil. The soil as a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids and organisms that together sustain life.
By putting hope and trust high on the agenda again, out-of-the-box methods have been developed to evaluate who and what we are and make them subject to new explorations: all with a view to a better existence and with a focus on to a future that will exceed all expectations. SOIL22 during Open Stal Oldeberkoop is a first reconnaissance.